Ni nujno, se pa z dosledno in natančno uporabo psi veliko hitreje učijo, kot brez njega.