Ne. Pare psov, ki se lahko igrajo skupaj, skrbno izberemo. Po navadi velja, da se skupaj igrajo psi podobne velikosti in starosti, vedno pa pazimo, da je igra za vse vpletene prijetna.