Vzgoja psa je proces, ki traja vse življenje, najbolj intenziven pa je v prvih dveh letih.