Učimo tako, da ustvarimo okoliščine, v katerih psi z veseljem sodelujejo z nami, nam ponudijo vedenja, ki si jih želimo in jih nagradimo s priboljški ali igro. S tem jih učimo navad, ki jih bodo potrebovali za življenje z vami.