Nikakor! Pse je sicer lažje navajati na negovanje, ko so še mladički, vendar lahko vsakemu psu nego prikupimo kadarkoli v življenju!