Kastracija je operativen poseg, pri katerem veterinar psu kirurško odstrani moda (spolne žleze samcev). Kastracija ima lahko pozitivne vplive na zdravstveno stanje psa, saj zmanjša tveganje za nekatere bolezni (npr. rak prostate, rak mod). S kastracijo tudi preprečimo nastajanje hormona testosterona. Testosteron vpliva na vedenje samcev in pogosto tudi na intenzivnost neželenih oblik obnašanja kot so agresija, nagnjenost k potepanju, označevanje teritorija…

Hormonska sprememba (zmanjšanje testosterona) lahko pri psu doprinese k spremembam v vedenju.

Raziskovalci ugotavljajo naslednje učinke:

  • Psu psice niso več tako privlačne, zato se lahko zmanjša potepanje, naskakovanje, markiranje in tudi olajša učenje, treningi v prisotnosti gonečih samic
  • Potepanje se zmanjša pri 70-80% psov, le pri 40 % pa to vedenje popolnoma izgine

  • Naskakovanje se zmanjša pri 70-80% psov, popolnoma odpravi pri le 25%

  • Markiranje se zmanjša pri 70-80% psov, popolnoma odpravi pri 40%

  • Agresivno vedenje do drugih nekastriranih psov se zmanjša pri 60% psov, pri 40% ni razlike

Pri vedenjih, ki niso tesno povezana s spolnimi hormoni, ni bistvenih razlik po kastraciji:

  • Pri teritorialni agresiji ni večjih sprememb po kastraciji
  • Pri agresiji do družinskih članov pri večini psov ni sprememb po kastraciji
  • Pri agresiji do ljudi pri večini psov ni sprememb po kastraciji

Zakaj pride do zmanjšanja agresivnega vedenja do drugih nekastriranih samcev?

Predvsem iz dveh razlogov:

  • Kastriran pes drugemu psu ne »diši« več enako, tako mu ne predstavlja konkurence in grožnje – zato drug pes do njega ne pristopi agresivno
  • Kastriran pes zaradi zmanjšanega testosterona ne išče več gonečih samic in ne dojema nekastriranih psov kot konkurente
Published On: May 16th, 2018 / Categories: prevzgoja, vzgoja, zdravje /